Ajalugu  

  Toodang  

  Arhiivkogu  

  Memuaarid  

  Info  

  Uudised  

  Lingid  

  Vrakigalerii  

Tartu esimesed bussiliinid
August Koogi monopol Tartus
Võimuvahetus Tartu linnaliinidel
V. Rosenbergi bussiettevõte TÜ Rool
Sõjaeelsed autoremondiettevõtted
Sõja-aeg Tartus
Tartu Autotranspordibaas nr 4
Tartu Autoremonttöökoda
Bussiehituse algus
Autobusside seeriatootmine Tartus
Bussiehitus saab hoo sisse
Legendaarne kolhoosibuss TA-6
Algab furgoonautode tootmine
Sportautod Tartust
Teenindustöökoda ratastel
70-ndad
Kvalitatiivne stagnatsioon
Isemajandamisest erastamiseni
Bussi- ja furgooniehitus jätkub
Ajalugu faktides

Otsingusõna(d):

Ajalugu : Bussi- ja furgooniehitus jätkub

Tekst: Oliver Parrest, Tarvo Puusepp

Autoremonditehasest on välja kasvanud uus põlvkond edukaid eraettevõtteid, kes on edasi arendatud perspektiivikaid ning tulutoovaid tööstusharusid. Bussiehtuse traditsioone Tartus jätkab AS Baltcoach - firma on viimastel aastatel hoogsalt kasvanud, busse komplekteeritakse autoremonditehase omaaegses tööstushoones nr. 1 Riia tänaval. Furgooniehitust Tartus jätkavad mitu ettevõtet - AS Tarfurgo tegutseb aastast 1997, firma peamiseks tegevusalaks on furgoonide ning veokastide tootmine ja kaubikute ümberehitamine isotermiliseks. Samal alal tegutseb alates 1991. aastast ka AS Eurowest furgoonitehas, mille peamisteks toodeteks on isotermilised furgoonid ja konteinerid, haagiste pealisehitised ning veoautode kastid. Endises Ropka koostekorpuse hoones valmistatakse aga Multilift-veokaste, tegevus millega samuti alustati juba RAS Tartu Autoremonditehase ajal.

Bussiehitus Tartus

1. septembril 1993. aastal asutati AS BaltScan, eesmärgiga koostada Scania autobusse Eesti oma turu tarbeks ja perspektiivis ka teistele Balti riikidele. Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 191, 22.06.1993. pandi RAS Tartu Autoremonditehasele kohustuseks esindada loodavas aktsiaseltsis Eesti poole huve. RAS Tartu Autoremonditehas omas 44%, Saab-Scania AB, Scania Trucks & Buses 41% ja Tallinna autobussikoondis 15% aktsiatest. AS BaltScan alustas tegutsemist RAS Tartu Autoremonditehase ruumides Riia ja Filosoofi tänava nurgal. 1994 aasta lõpus ja 1995 aasta alguses toimus tootmisruumide ettevalmistamine ja seadmestamine. Selleks vajalikud kulutused kandis osaliselt RAS Tartu Autoremonditehas oma kasumi arvelt. Esimene linnaliini autobuss valmis 1. septembriks 1995 (tehase 46. sünnipäevaks). Antud ajajärgul olid enamus linnatransporti korraldavaid ettevõtteid munitsipaalomandis ja Eesti riik toetas rahaliselt linnaliinide busside ostusid (toetuste määrad olid periooditi erinevad). RAS Tartu Autoremonditehase erastamise järel läksid 44% AS BaltScan aktsiatest Eesti Erastamisagentuuri valdusesse. Sisuliselt riigi osalusel tegutses AS BaltScan kuni maini 2001. Eesti Valitsus ei kavandanud enam uute busside ostu rahalist toetamist, mis tingis kohalike tellimuste vähenemise. Kümneid busse toodeti Venemaa tarbeks. Nimetatud olukorras otsustasid aktsionärid mais 2001 seltsi kui äriühingu lõpetada. Kuna BaltScan oli kasumit tootev ettevõte, siis rahuldati võlausaldajate nõuded 1. oktoobriks 2001.

AS BaltScan lõpetamise järel jätkas busside ehitust ja remonti Scania grupi bussitootmisega tegeleva firma Omni Katrineholm AB tellimusel OÜ Baltcoach, kasutades samu ruume ning seadmeid, mis BaltScan, tootmise kasvades ka teisi läheduses asuvaid tootmisruume. Paar aastat tagasi sulges Omni Katrineholm AB Scania Omniline’i busse tootva tehase Taanis ja tõi kogu tootmise Tartusse. 2003. aastal valmistas OÜ Baltcoach 18 Scania Omniline autobussi.

AS-is Tarfurgo valmistatud jahutusfurgoon (FNA)
OÜ Baltcoach - autobussi Scania Omniline komplekteerimine (jaanuar 2004)
Foto: Tarvo Puusepp
Tartus valmistatud autobussi Scania L 113 CLB Duple-Metsec üleandmine Tallinna Autobussikoondisele Tallinnas Vabaduse Väljakul (1. september 1995. a.)
Foto: Oliver Parrest
Esimese Tartus valmistatud Scania L 113 CLB Duple-Metsec <i>roll-out</i> (suvi 1995. a.)
Foto: Oliver Parrest
Esimene aktsiaseltsis BaltScan valmistatud autobuss Scania L 113 CLB Duple-Metsec (suvi 1995. a.)
Foto: Oliver Parrest
Esimese Tartus valmistatud Scania L 113 CLB Duple-Metsec <i>roll-out</i> (suvi 1995. a.)
Foto: Oliver Parrest